PUPA (mokausi skaityti III) skirta trečiajam globalaus skaitymo lygmeniui.

Žaidyklę galite atsisiųsti adresu:

https://books.apple.com/us/book/pupa/id1446029103

Ši interaktyvi mokymuisi skaityti skirta priemonė (žaidyklė), parengta remiantis globalaus skaitymo metodu, kurio pagrindinis principas yra vizualizacija. Remiantis šiuo metodu mokytis skaityti  pradedame tarsi „atvirkščiai“: nuo žodžių atpažinimo ir priskyrimo konkrečiam paveikslėliui, raidžių, iš kurių surenkame  žodžius, jungimo iki sakinio sudėjimo.

Žaidyklę sudaro 40 skirtingo sudėtingumo nuosekliai skaitymo gebėjimus lavinančių interaktyvių užduočių, kurios paįvairinamos  žaidimais. Čia  prašoma:

  • Parinkti paveikslėliui tinkamą žodį.
  • Sudėti iš žodžių paveikslėliui tinkamą sakinį.
  • Sudėti iš skiemenų paveikslėliui tinkamą sakinį..
  • Sudėti žodį.
  • Pagauti sakiniui tinkančius žodžius.

Ši mokymosi priemonė parengta bendradarbiaujant VDU Edukologijos instituto mokslininkams ir Kauno Prano Daunio ugdymo centro pedagogams, dirbantiems su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais. Todėl mokymosi priemonės nuoseklumas ir logika, joje  pateiktos užduotys ir dizainas  (naudojamos aiškios, šviesios lokalios spalvos ir dėmės, ryškus siluetas, kontūrai, atsitiktinių detalių vengimas, harmoningai kontrastingos spalvos, atkreipiančios dėmesį ir padedančios susikoncentruoti  į pagrindinį mokymosi objektą) atitinka ASS vaikų mokymosi poreikius.

Nors PUPA (mokausi skaityti III) išskirtinai parengta ASS vaikams, tačiau gali būti naudojama visų, kurie pradeda mokytis skaityti lietuviškai ar susiduria su tam tikrais mokymosi sunkumais. Ypatingai ji galėtų praversti  vaikams gyvenantiems kitakalbių aplinkoje ar daugiakalbėse šeimose. 

Išbandyti žaidyklę galite čia:
https://numanu.lt/zaidimu-aikstele/11-pupa-mokausi-skaityti-iii